Killan esittely

Suomen Kalastusopaskilta

Suomen Kalastusopaskilta ry on kalastusoppaiden valtakunnallinen järjestö, jonka päätehtäviä ovat kalastusoppaiden edunvalvonta ja kalastusmatkailun toimintaedellytysten kehittäminen. Tätä tehtävää kilta toteuttaa vaikuttamalla kalastuslainsäädännön kehitykseen, kalavesien käytön ja hoidon suunnitteluun, viranomaispäätöksiin sekä opastoimintaa tai kalastusmatkailua koskeviin suunnitelmiin ja hankkeisiin.

Valtakunnallisena kalastusalan järjestönä killalla on oikeus nimetä edustaja kalatalousalueiden yleiskokouksiin. Tätä kautta kalastusoppailla on mahdollisuus vaikuttaa, miten kalavaroja alueellisesti kehitetään ja hyödynnetään. Opastoiminnan perusedellytys kaikkialla on riittävän terveet ja elinvoimaiset kalakannat. Tämän takia kilta edistää määrätietoisesti kestävän kalastuksen harjoittamista niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Kalastusopaskilta tiedottaa, neuvoo ja kouluttaa jäseniään kalastusoppaan ammatin harjoittamiseen ja kalastusmatkailun toimialaan liittyvissä vaatimuksissa, muutoksissa ja mahdollisuuksissa.
Jäseneksi kalastusopaskiltaan voidaan hyväksyä kalastusoppaan ammattia harjoittava henkilö tai yhdistys taikka kalastusoppaan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Jäsenhakemukset käsittelee ja hyväksyy killan hallitus.

Haluatko liittyä jäseneksi? Täytä hakemus alla olevalla lomakkeella.

Jäsenhakemus

  Hakijan nimi:

  Hakijan postiosoite:

  Hakijan sähköpostiosoite:

  Hakijan puhelinnumero:

  Hakijan kotisivujen osoite:

  Hakijan Facebook-käyttäjänimi:

  Hakijan lähtösatama tai muut lähtöpaikat (enintään 3 kpl):

  Kunnat, joiden alueella hakija harjoittaa opastoimintaa (enintään 5 kpl, johon sisältyvät edellä esitetyt 3 lähtösatamaa):

  Hakijan asiakkaille tarjoamat opaspalvelut (enintään 5):

  Hakija on harjoittanut kalastusopastoimintaa vuotta:

  Hyväksyn Suomen Kalastusopaskilta ry:n toiminnan tarkoituksen ja annan luvan säilyttää yhteystietojani Killan osoiterekisterissä.

  Haluan tietoni Suomen Kalastusopaskillan kotisivujen opashakemistoon.

  Olen suorittanut kalastusoppaan ammattitutkinnon vuonna:

  Vuokraveneen kuljettajan tutkinto on suoritettu vuonna:

  Takaisin etusivulle