Kalastusoppaiden saalissuositukset

Uutiset

Kalastusoppaiden saalissuositukset

Kalastusoppaiden saalissuositukset

Suomen Kalastusopaskilta ry suosittelee opastetuille kalastusmatkoille seuraavia kalastajakohtaisia saaliskiintiöitä ja ylämittoja:

  • Hauki: Enintään 1 kpl. Yli 80 cm pitkät vapautetaan
  • Ahven: Enintään 5 kpl. Yli 35 cm pitkät vapautetaan
  • Kuha: Enintään 2 kpl. Yli 60 cm pitkät vapautetaan
  • Taimen: Enintään 1 kpl

Saaliin ottamisessa huomioidaan suosituksen lisäksi luonnollisesti myös pyyntialueella voimassa olevat alamitat ja rauhoitusajat sekä saaliin kunto niin, että esim. taimenen kalastuksessa ns. talvikot ja rasvaeväleikkaamattomat kalat aina vapautetaan ja toisaalta pyynnin yhteydessä vahingoittuneet kalat pyritään ottamaan saaliiksi.

Miksi kalastusoppailla on saalissuositus?

Vesialueemme ja niillä elävät kalakannat ovat jatkuvassa muutostilassa. Vesistöjen rehevöityminen ja rakentaminen, hylkeet ja merimetsot sekä myös kalastus rasittavat kalakantojamme.

Kalastuksella on paljon suurempi vaikutus kalakantoihin, kuin yleisesti uskotaan. Kalastuslaissa ja asetuksessa saaliin ottamista on rajoitettu ennen kaikkea alamitoilla ja rauhoitusajoilla. Laki antaisi mahdollisuuden määrätä eri kalalajeille myös ylämitta ja päiväkohtainen saaliskiintiö, mutta näitä keinoja on hyödynnetty huonosti, vaikka ne olisivat monilla kalavesillä tarpeen kalakantojen ikärakenteen ja kutupopulaation koon tervehdyttämiseksi.

Terveet ja hyvinvoivat kalakannat ovat kalastusoppaiden elinkeinon harjoittamisen elinehto. Siksi Suomen Kalastusopaskilta kannattaa valikoivaa kalastusta ja on antanut suosituksen opastetuilla kalastusmatkoilla mukaan otettavasta saaliista.

Kalakantojen tila vaihtelee alueittain ja sen vuoksi Killan saalissuositusta on luettava nimenomaan suosituksena. Onneksi meiltä löytyy vielä vesistöjä, missä on esim. hyvinvoivat kuhakannat, jotka kestävät Killan saalissuositusta voimakkaampaa pyyntiä. Kalastusoppaat tuntevat parhaiten oman toiminta-alueensa kalavedet ja osaavat soveltaa Killan saalissuosituksia niin, että valikoiva kalastus tukee paikallisten kalakantojen hyvinvointia.

Takaisin etusivulle

JHQAdmin