Valmismatkalaista

Valmismatkalaki

Matkapakettilaki uudistui ja tuli voimaan 1.7.2018. Uusi laki asettaa uusia velvollisuuksia myös kalastusoppaille, joten Suomen Kalastusopaskilta Ry laati helposti luettavan koulutus-paketin palvelemaan kalastusmatkailun parissa työskenteleviä henkilöitä.

Lakiin voi tutustua täältä: https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkapalveluyhdistelmien-tarjoajille/uusi-matkapakettilaki-2018/ sekä lukea Suomen Kalastusopaskillan hallituksen jäsenen Timo Salmian laatimat esitykset Powerpointissa.

Kilta suosittaa noudattamaan tarkasti matkapakettilakia, joka on yksiselitteinen opastoiminnassa. Se asettaa kalastusoppaille mm. ilmoitusvelvollisuuksia sekä määrittää raamit, joiden puitteissa täytyy toimia.