Vuokravenesäädökset muuttuvat

Vuokravenesäädökset muuttuvat

Vuokravenesäätelyä ollaan keventämässä osana vesiliikennelain kokonaisuudistusta. Jakamistalouden ja uusien palveluiden synnyn edistämiseksi ollaan tekemässä muutoksia vuokraveneen määrittelyyn ja poistamassa vuokraveneiden katsastusvelvoite.

Vuokravenetoimintaa ja muuta vesillä liikkujan käyttäytymistä ohjaava sääntely on hajallaan eri laeissa, asetuksissa ja alemman asteisessa säädöksissä. Hallitus on tehnyt esityksen vesiliikennelain kokonaisuudistuksesta, jonka myötä säätely koottaisiin yhteen lakiin. Lain on tarkoitus astua voimaan 1.6.2020.

Kalastusoppaiden toiminnan kannalta oleellisia muutoksia olisivat vain miehitettynä vuokrattavan aluksen määritteleminen vuokraveneeksi ja vuokraveneen katsastuspakon poistuminen. Vuokraveneen kuljettajan pätevyysvaatimuksiin ei olisi tulossa merkittäviä muutoksia.

Liitteenä on Trafin johtavan asiantuntijan Aleksi Uttulan Suomen Kalastusopaskillan koulutusseminaarissa pitämä esitys vesiliikennelain uudistuksesta.